บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือสหกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เพื่อบริการ และสนับสนุนกลยุทธ์การขยายตัวของเครือสหพัฒน์ ภายใต้สโลแกนว่า "Time Place Quantity In Harmony" ซึ่งหมายถึงความลงตัวของ เวลา สถานที่ และปริมาณ

เราได้ดำเนินธุรกิจในหลายประเภทด้วยกัน เช่น ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า ธุรกิจนำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจเคลือบผิววัสดุ (Cubic Priniting) ซึ่งล้วนแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของทำเลสถานที่ เรื่องของเวลา และปริมาณความต้องการ เพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด