ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือสหกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เพื่อบริการ และสนับสนุนกลยุทธ์การขยายตัวของเครือสหพัฒน์สถานที่ และปริมาณ

เรากำลังมองหาบุคคลมีความสามารถมาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • รูปแบบงาน  :  งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ถนนพระรามที่ 3 ซอย 23 เขตบางคอแหลม
 • เงินเดือน(บาท)    :  10,000 – 13,000 บาท
 • วันหยุด  :  ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติ

 • เพศ    :  ชาย/หญิง
 • อายุ(ปี)  :  20 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา    :  ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี)    :  0 – 1 ปี
 • อื่นๆ  :  มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ  : 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 2. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไดดี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับสายลูกค้า เช่น ร้าน108 SHOP, ร้าน LAWSON เป็นต้น
 2. ติดต่อประสานงานด้านจัดส่งสินค้า
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้ข้อมูล C/N หน้าร้าน แจ้งยอดชำระ และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย